Национални пројекти

Институт за физику у Београду негује дугогодишњу традицију учешћа на домаћим пројкетима и постизања запажених успеха на конкурсима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фонда за науку Републике Србије. Тренутно је једна од најуспешнијих научно-образовних установа у земљи по броју пројеката, а истраживачи Института из конкурса у конкурс обарају ове рекорде. Теме којима се баве истраживачи Института препознате су као значајне и релевантне у оквиру различитих програма, а неретко превазилазе и границе физике покушавајући да одгонетну разнолика фундаментална и практична питања о свету око нас. Као водећа установа у земљи по броју пројеката, Институт је препознат и као добар партнер у мултдисциплинарним истраживањима других институтција. На Институту се тренутно спроводи 14 пројеката које финансира Фонд за науку и један који финансира Фонд за иновациону делатност.
Домаћи научно-истраживачки пројекти финансирање добијају преко програма Фонда за науку Републике Србије, државне организације основане 2019. године са циљем да пружи подршку научно-истраживачкој делатности. Од оснивања Фонд је покренуо четири програма, а у оквиру сваког од њих истраживачи Института за физику су постигли запажене резултате. У провм позиву ПРОМИС, намењеном младим истраживачима који су докторирали у претходних десет година, Институт се показао као најуспешнија установа у Београду и друга у Србију по броју добијених пројеката. На конкурсу су прошли предлози пројеката четири истраживача из ове установе, а укупна додељена средства за ове пројекте су већа од 788.000 евра. У оквиру Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције финансирање је добило 12 пројеката, а на једном од њих партнер је Институт за физику. Истраживачи Института на овом пројекту, који је један од шест пројеката из основних истраживања, раде заједно са колегама са Универзитета Сингидинум. Пандемија COVID-19 условила је покретање и специјалног програма Фонда за науку у оквиру ког се финансирају пројекти који доприносе ефикасном научном одговору на пандемију. Међу 14 пројеката, и овог пута нашао се један Института за физику. У оквиру програма Идеје, чији је циљ финансирање изврсне науке, Институт за физику у Београду је добио финансирање за рекордних седам пројеката и партнер је на једном пројекту који води Биолошки факултет, а укупна освојена средства износе више од 1.800.000 евра.

Пројкети које финансира Фонд за науку Републике Србије
Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС)

HEMMAGINERO (Hemoglobin-based spectroscopy and nonlinear imaging of erythocytes and their membranes as emerging diagnostic tool)

https://www.hemmaginero.rs

2020-2022.

Руководилац: др Александар Крмпот

Циљ пројекта је примена најсавременије оптичке микроскопске технике на снимање еритроцита и њихових деривата што би потенцијално могло да се користи као дијагностичка метода рака, дијабетеса и инфламаторних/аутоимуних болести.
У пројекат су поред Института за физику у Београду, укључени и Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду и Институт за онкологију и радиологију Србије.

Key2SM (Cold atoms, hubbard model and holography: key to strange metals)

https://key2sm.ipb.ac.rs

2020-2022

Руководилац: др Јакша Вучичевић

Циљ пројекта је допринос разумевању високотемпературне суперпроводности. Материјали са овом особином имају важне индустријске примене, али је неопходно хладити их на изузетно ниским температурама па престају да буду суперпроводници. Ови лоши проводници, који се називају и „чудним металима“ крију велику загонетку чије би решење помогло разумевању високотемпературне суперпроводности. Истраживачи у оквиру пројекта теже да је одгонетну кроз систематску нумеричку симулацију Хабардовог модела, поређењем резултата са квантним симулацијима и феноменолошким и гравитационим теоријама.

PV-Waals (Nanometer thin photovoltaics based on plasmonically enhanced van der waals heterostructures)

https://pv-waals.com

2020-2022

Руководилац: др Горан Исић

Циљ пројекта је развој нових фотонапонских уређаја заснованих на дводимензионалним кристалним ван дер Валс хетероструктурама. Пројекат се бави физиком чврстог стања, наноелектроником, плазмоником, нанотехнологијом и сродним областима. Крајњи циљ је производња нанометарски танког плазмонично побољшаног vdWh фотонапонског уређаја.

StrainedFeSC (Strain effects in iron chalcogenide superconductors)

https://strainedfesc.ipb.ac.rs

2020-2022

Руководилац: др Ненад Лазаревић

Откриће суперпроводљивости у материјалима на бази гвожђа (2008. године) донело је нове трагове у борби за дешифровање мистерије висоокотемпературних суперпроводника. Нека од кључних питања су ипак и даље контроверзна, а приступ различитим степенима слободе може да обезбеди драгоцене податке не само за прецизно одређивање генеричких својстава материјала на бази гвожђа, већ и за инжењеринг оваквих материјала и уређаја.

Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције

ATLAS (Artificial intelligence theoretical foundations for advanced spatial-temporal modelling of data and processing)

2020-2022

Пројектом руководи Универзитет Сингидунум, а Институт за физику у Београду је партнет на пројекту. Тимом Института руководи др Андреја Стојић. Пројекат се бави развојем теоријских метода вештачке интелигенције и применом вештачке интелигенције и рачунарске симулације кроз платформу која је намењена истраживању сложених геопросторних система променљивих у времену. Циљ је обезбеђивање основе за препоруке мера како би се смањило штетно дејство загађења ваздуха.

Специјални програм истраживања COVID-19

idCOVID (Continuous inactivation and removal of SARS-CoV-2 in indoor air by ionization)

2020-2022

Руководилац: др Предраг Коларж

Идеја пројекта се састоји у примени јонизације за уништавање вируса у затвореном простору. Путем интензивне јонизације ваздуха, која није штетна за људе, истраживачи теже да изврше инактивацију вируса и њихово електростатичко уклањање из зоне дисања.
Партнер на пројекту је Медицински факултет Универзитета у Београду.

Програм ИДЕЈЕ

CompsLight (Control and manipulation of ligt in complex photnoic systems)

2022-2024

Руководилац: др Драгана Јовић Савић

Главна идеја пројекта је проналажење начина како да дефекти, нечистоће и неправилности које се јављају код различитих примена буду од користи, првенствено у контроли и манипулацији светлости. Истраживачи планирају да у оквиру пројекта направе нове врсте комплексних фотонских структура и од њих направе неуређене структуре, а затим да испитају да ли оне могу бити од користи.
Партнер на пројекту је Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

SimSurgery (Multiphysics Software Package for Simulation of Electrosurgical Procedures)

2022-2024

Руководилац: др Марија Радмиловић Рађеновић

Електрохирургија се базира на примени електричне струје на биолошка ткива као средство за сечење, коагулацију, десикацију или фулгурацију ткива. Овај мултидисциплинарни пројекат је посвећен развоју софтверског пакета за тродимензионалну симулацију различитих електрохируршких интервенција. Осим научног значаја, резултати би могли да представљају и камен темељац за планирање електрохирушке процедуре, бржи и лакши постоперативни опоравак и оптимизацију опреме.

QGHG-2021 (Quantum Gravity from Higher Gauge Theory)

https://www.qghg-2021.ipb.ac.rs/

2022-2024

Руководилац: др Марко Војиновић

Иза пројекта стоје два основна циља. Први је теоријски: разумевање и формулисање уједињене теорије гравитације и материје на квантном нивоу користећи геометријски језик виших гејџ теорија. Други је практичан: конструисати софтверски пакет за нумеричку анализу и израчунавање последица овог конкретног теоријског модела квантне гравитације, али и других проблема из области уопштене геометрије, алгебарске топологије, терогије гафова и других области математике које се употребљавају за опис квантне гравитације.

q-bio BDS (Biophysics and Bioinformatics of CRISPR/Cas ant Toxin-Antitoxin Regulation)

2022-2024

Пројектом руководи Биолошки факултет, Универзитет у Београду, а Институт за физику у Београду је један од партнера. Тимом Института руководи др Магдалена Ђорђевић.

NOVA2LIBS4fusion (Novel approach to laser induced breakdown spectroscopy diagnostics of fusion reactor plasma facing components)

2022-2024

Руководилац: др Миливоје Ивковић

На југу Француске у току је монтажа највећег фузионог реактора на свету. Циљ је да се опонашањем реакција које Сунцу дају енергију створи могућност изградње комерцијалних електрана заснованих на технологији контролисане нуклеарне фузије. Међутим, висока температура и огромни флуксеви енергије на површину реактора доводе до ерозије материјала са зида. Циљ овог пројекта је карактеризација зида фузионог ректора. Спеткроскопском анализом светлости коју емитује плазма могу се добити информације о саставу узрока и концентрацији елемената до нивоа милионитих делова.
Партнери на пројекту су Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Универзитет у Београду и Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу

NOOM-SeC (Nano-objects in own matrix – Self composite)

2022-2024

Руководилац: др Небојша Ромчевић

Пројекат се бави изучавањем потпуно новог композитног материјала. Задатак за тим који ради на пројекту је да произведу self composite код којих је дисперзна фаза нанометарских димензија тако да ти нано-објекти буду од истих материјала од којих је и матрица.

APPerTAin-BIOM (Atmospheric pressureplasmas operating in wide frequency range – a new tool for production of biologically relevant reactive species for applications in biomedicine)

2022-2024

Руководилац: др Невена Пуач

Партнери на пројекту су Медицински факултет, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду.

EGWin (Exploring ultra low global warming potential gases for insuletion in high-voltage technology: Experiments and modelling)

2022-2024

Руководилац: др Саша Дујко

У фокусу истраживања овог пројекта налази се питање на који начин физичари могу да помогну елетроинжењерима и еколозима у напорима усмереним ка смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште у системима за пренос електричне енергије. Један од корака који се разматра у пројекту је избацивање из употребе гаса сумпор хекса-флоурида. Пројектни тим ће разматрати перспективе у погледу коришћења алтернативних супстанци у системима за пренос електричне енергије. Ови нови гасови физичаре суочавају са читавим низом питања на која ће покушати да пронађу одговоре. Нека од ових питања су: када се ови гасови изложе дејству електричног поља на који начин постају проводни, на који начин инетрагују електрони и молекули ових гасова и које су основне карактеристике пробоја и стримерских пражњења у овим гасовима.

Пројекти које финансира Фонд за иновациону делатност

У оквиру Програма сарадње науке и привреде

READ (Platform for Remote development for Autonomous Driving algorithms in realistic environment)

2021-2023

Носилац пројекта је компанија SYRMIA из Новог Сада, а партнер на пројекту је Институт за физику у Београду. Циљ пројекта је израда компјутерске платформе која пружа инжењерима, истраживачима и наставницима средства за даљински развој, тестирање и верификацију алгоритама за аутономну вожњу у реалном окружењу.