ДОКТОРАТИ: Вељко Јанковић

Наш колега Вељко Јанковић из Центра за изучавање комплексних система у петак, 7. децембра 2018. године на Физичком факултету Универзитета у Београду одбранио је своју докторску дисертацију под називом „Excition Dynamics аt Photoexcited Organic Heterojunctions“ (Динамика ексцитона на органским хетероспојевима побуђеним светлошћу).

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: др Ненад Вукмировић, проф. др Иванка Милошевић, проф. др Ђорђе Спасојевић.

Честитамо!