ДОКТОРАТИ: Бојана Благојевић

Наша колегиница Бојана Благојевић одбранила је у четвртак, 27. децембра 2018. године на Физичком факултету Универзитета у Београду своју докторску дисертацију под називом „Theoretical predictions of highly energetic particles energy loss in quark gluon plasma“ (Теоријска предвиђања губитака енергије високо енергијских честица у кварк глуонској плазми).

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: др Магдалена Ђорђевић, проф. др Воја Радовановић, проф. др Петар Аџић.

Честитамо!