ПРИЗНАЊА: Best of Advanced Optical Materials 2018

Истраживачи Лабораторије за Нелинеарну фотонику, међу којима су др Драгана Јовић Савић, руководилац ове лабораторије, као и др Дејан Тимотијевић и Јадранка Васиљевић, 2018. године објавили су важан рад у часопису Advanced Optical Materials, а сада је тај рад одабран као један од најбољих за 2018. годину и као такав уврштен је у специјално издање часописа Best of Advanced Optical Materials 2018.

Advanced Optical Materials је иначе један од водећих журнала посвећених материјалима, са импакт фактором 7.43. Како наводе уредници журнала, за колекцију најбољих радова у 2018. изабрали су њихове омиљене и најбоље чланке објављене у тој години.

Рад наших истраживача носи назив Visualizing the energy flow of tailored light.

„Елиптични Матјеови зраци у разним нелинеарним режимима формирају веома интересантне хиралне структуре које имају облик хеликоидних таласовода, односно хеликоидних фотонских решетки“, стоји у сижеу овог рада. „Помоћу величине полазних зрака као и јачине нелинеарности контролише се број филаментана на које се иницијални зрак распада, односно број таласовода, затим брзина ротације, као и нагиб хеликоидалних структура. С повећањем ширине полазних зрака или нелинеарности настају модулационе нестабилности. Овакав приступ омогућава стварање нелинеарних таласовода применом елиптичних Матјеових зрака“.

Виртуално издање налази се на ОВОЈ СТРАНИЦИ. Чланци су слободни за читање до краја 2019. године.