Лабораторија за метаматеријале

ОБЛАСТ РАДА

У овој лабораторији се обављају истраживања у области двоструко-негативних електромагетских мета материјала код којих су ефективне вредности и пермитивности и пермеабилности негативне. Истраживања се односе на резонантне  метаматеријале који се састоје од минијатурних спрегнутих резонатора чије су димензије много мање од таласне дужине. Истраживања се обављају у микроталасном и милиметарском опсегу са циљем да се унапреде карактеристике модерних комуникационих уређаја и сензора.

Руководилац лабораторије је др Бранка Јокановић, научни саветник.

 

ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Бранка Јокановић, научни саветник
  2. Војислав Милошевић, истраживач сарадник
  3. Никола Бошковић, истраживач сарадник
  4. Милош Радовановић, истраживач сарадник
  5. Павле Ђондовић, истраживач приправник