Лабораторија за метаматеријале

ОБЛАСТ РАДА

У овој лабораторији се обављају истраживања у области двоструко-негативних електромагетских мета материјала код којих су ефективне вредности и пермитивности и пермеабилности негативне. Истраживања се односе на резонантне  метаматеријале који се састоје од минијатурних спрегнутих резонатора чије су димензије много мање од таласне дужине. Истраживања се обављају у микроталасном и милиметарском опсегу са циљем да се унапреде карактеристике модерних комуникационих уређаја и сензора.

Руководилац лабораторије је др Бранка Јокановић, научни саветник.

НАШ САЈТ

http://metagroup.ipb.ac.rs/


ИСТРАЖИВАЧИ

др Бранка Јокановић, научни саветник

Војислав Милошевић, истраживач сарадник

Никола Бошковић, истраживач сарадник

Милош Радовановић, истраживач сарадник

Павле Ђондовић, истраживач приправник