Лабораторија за квантну и нелинеарну оптику

ОБЛАСТ РАДА

Истражују се специфичне интеракције ласера и атома које генеришу процесе кохерентног заробљавања популације, повезане феномене електромагнетно индуковане транспаренције и абсорпције, као и нелинеарне магнето-оптичке ротације поларизације. Истраживања се врше топлим парама атома алкалних метала, а ускоро и хладним атомима. Циљ истраживања је да узане резонанце у трансмисији пробног ласера у околини Раманове резонанце са пумпним ласером буду још уже ради ефикасније примене у магнетометрији и за еталоне учестаности. Наша истраживања се фокусирају и на област споре и зауставне светлости као и на њихову примену у све-оптичком прекидању сиггнала, квантној меморији и квантној информатици. У лабораторији се изучавају и нелинеарни феномени у фото-рефрактивним кристалима као што је LiNbO3.

Руководилац лабораторије је др Бранислав Јеленковић, научни саветник.

 


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Бранислав Јеленковић

др Жељка Никитовић

др Зоран Грујић

др Марина Лекић

др Станко Николић

др Сенка Ћук

др Владимир Дамљановић

др Драган Лукић

др Душан Арсеновић

др Јелена Димитријевић

др Милан Радоњић

Бојана Бокић

Немања Лучић

Иван Радојчић