Лабораторија за гасну електронику

ОБЛАСТ РАДА

Основни правци истраживања лабораторије су кинетичка теорија, атомски, молекулски судари и транспортни процеси, микропражњења, пробој у гасовима и течностима, биомедицинске и нанотехнолошке примене плазме.

Руководилац лабораторије је др Зоран Петровић, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Зоран Петровић

др Гордана Маловић

др Вељко Дмитрашиновић

др Саша Дујко

др Невена Пуач

др Драгана Марић

др Милован Шуваков

др Зоран Распоповић

др Владимир Стојановић

др Никола Шкоро

др Данко Бошњаковић

Марија Савић

Дејан Малетић

Коста Спасић

Јелена Сивош

Илија Симоновић

Јасмина Мирић

Ненад Селаковић


НАШ САЈТ

cnp.ipb.ac.rs