Лабораторија за физику нано-композитних структура и биовибрациону спектроскопију

ОБЛАСТ РАДА

Основна истраживања везана за процесе синтезе и испитивање оптичких, вибрационих, електричних и магнетних својстава оксидних нанокомпозитних и мултифероичних материјала и њихову примену у технологијама пречишћавања вода, горивним ћелијама и гасним сензорима. Развој биовибрационе спектроскопије и коришћење металних и полупроводничких наноструктура у визуелном осликавању биоматеријала. Испитивање канцерогених ћелија и крвне плазме Раман спектроскопијом пре и после инкубације са оксидним наночестицама.
Руководилац лабораторије је др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник

 

ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник
  2. др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник
  3. др Соња Ашкрабић, научни сарадник
  4. др Новица Пауновић , научни сарадник
  5. Наташа Томић, истраживач сарадник
  6. Бојан Стојадиновић, истраживач сарадник