Лабораторија за физику атомских сударних процеса

ОБЛАСТ РАДА

Лабораторија изучава сударне процесе електрона и фотона са атомским честицама (атоми, паре метала, молекули, биомолекули, јони) и њихове интеракције са површинама и нанодимензионим системима. Од интереса су процеси на молекулском нивоу који доводе до радијационог оштећења, ултрабрзи процеси, стварање наноструктура мемристора и депозиција материјала индукована електронима. Служе се експерименталним (електронска и фотонска спектрометрија) и теоријским методама истраживања и креирају базу података.

Руководилац лабораторије је др Братислав Маринковић, научни саветник.


НАШ САЈТ

LACP


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Братислав Маринковић

др Таско Гроздановж

др Ненад Симоновић

др Драгутин Шевић

др Душка Поповић

др Бранко Томчик

др Сања Тошић

др Јелена Маљковић

др Маја Рабасовић

др Милош Ранковић

Андреј Буњац