Лабораторија за мезоскопску физику

ОБЛАСТ РАДА

Основна и примењена истраживања у области мезоскопске физике, нано и биотехнологија. Истраживања обухватају изучавање електронског транспорта, оптичких карактеристика и синтезе нано-фазних материјала, са посебним освртом на нанофабрикацију нових материјала, уређаја за карактеризацију појединачних молекула, као и моделирање електронских, транспортних и оптичких особина нових материјала.

Руководилац лабораторије је др Радомир Жикић, научни саветник.

 

ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Радомир Жикић, научни саветник
  2. др Виктор Церовски, виши научни сарадник
  3. др Милош Дражић, научни сарадник
  4. др Александар Томовић, научни сарадник
  5. Ивана Ђуришић, истраживач сарадник