Лабораторија за квантну биофотонику

Лабораторија за квантну биофотонику је настала уједињењем двеју лабораторија Центра за фотонику, Лабораторије за квантну и атомску оптику и Лабораторије за биофотонику. Одлука да се ове две лабораторије интегришу у једну донета је у циљу обједињавања њихових истраживачких тематика и ефикасније реализације посла и руковођења, као и повећавања истраживачке кохерентности на нивоу Центра за фотонику.

Руководилац лабораторије је др Душан Арсеновић, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Душан Арсеновић, научни саветник

др Дејан Пантелић, научни саветник

др Дарко Васиљевић, научни саветник

др Бранко Коларић, научни саветник

др Зоран Грујић, виши научни сарадник

др Владимир Дамљановић, виши научни сарадник

др Бранка Мурић, виши научни сарадник

др Станко Николић, виши научни сарадник

др Жељка Никитовић, научни саветник

др Светлана Савић Шевић, виши научни сарадник

др Јелена Димитријевић, научни сарадник

др Марина Лекић, научни сарадник

др Даница Павловић, научни сарадник

Бојана Бокић, истраживач сарадник

Душан Грујић, истраживач сарадник

Владимир Лазовић, истраживач сарадник

Иван Радојчић, истраживач сарадник

Марија Ћурчић, истраживач сарадник

Михајло Радмиловић, истраживач приправник