Лабораторија за физику животне средине

ОБЛАСТ РАДА

Активности Лабораторије за физику животне средине обухватају фундаментална и примењена истраживања у области атмосферских процеса, транспорта и трансформације загађујућих супстанци (аеросоли, гасови) и процену њиховог утицаја на животну средину, климу и здравље људи.

Истраживања се заснивају на синергијској примени модела, аналитичких метода, ин ситу и даљинских мерења с посебним фокусом на:

  • моделирање и анализа релевантних атмосферских параметара у вези са интеракцијама загађујућих супстанци и њиховог транспорта;
  • анализа загађујућих супстанци (VOC, неоргански гасови, PM и чађ) у мултифазним системима, лабораторијским условима, и ваздуху отвореног и затвореног простора животне средине;
  • карактеризација узорака из животне средине (PM, вегетација и земљиште) на основу хемијског састава (елементи у траговима, јони, органски/елементни угљеник и PAH);
  • хумани биомониторинг и биомониторинг загађења ваздуха елементима у траговима и дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POP) коришћењем маховина и листова виших биљака;
  • анализа оптичких карактеристика атмосферских аеросола и њихове интеракције са облацима;
  • даљинска детекција атмосферских аеросола;
  • нумеричке симулације атмосферског циклуса честица песка и њихове улоге у климатском систему;
  • развој и примена статистичких метода и метода машинског учења за анализу података из животне средине.

Руководилац лабораторије је др Зоран Мијић, виши научни сарадник.


ЧЛАНОВИ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Виши научни сарадник:

др Зоран Мијић

др Гордана Јовановић

др Андреја Стојић

др Мира Аничић Урошевић

Научни сарадници:

др Маја Кузманоски

др Тијана Милићевић

др Мирјана Перишић

Истраживачи сарадници:

Лука Илић


НАШ САЈТ

www.envpl.ipb.ac.rs