Лабораторија за атомске сударне процесе

 

О ЛАБОРАТОРИЈИ

Лабораторију за атомске сударне процесе (ЛАСП, енг. LACP) основао је проф. акад. др Милан Курепа шездесетих година прошлог века. Захваљујући његовом вођству лабораторија је стекла међународну репутацију у области судара електрона са атомима и молекулима. Садашња лабораторија настала је 2010. године спајањем оригиналне лабораторије, чији фокус су била експериментална истраживања, са групом за теоријску атомску физику Института за физику. У то време и касније лабораторију је водио др Братислав Маринковић.

Области истраживања Лабораторије су: сударни процеси електрона са атомима и молекулима (експеримент/теорија), ласерски индукована спектроскопија (експеримент), интеракција синхротронског зрачења са молекулима (експеримент) и интеракција јаких поља са атомским системима у општем случају (теорија). Значајна област истраживања лабораторије је и квантна теорија информација (квантне тачке, квантне корелације, квантно рачунарство). Тренутно постоје три главне експерименталне поставке: Електронски спектрометар за угаоне дистрибуције (UGRA), Временски разложена ласерски индукована спектроскопија (TR-LIS) и Омикронски полулоптасти анализатор високе резолуције (OHRHA). Акумулирано је велико искуство у дизајнирању електронских спектрометара, формирању електронских снопова, детекцији честица, као и у технологији високог вакуума. Истраживачи који раде на експерименту сарађују са другим експерименталним групама у области синхротронског зрачења на инсталацијама SOLEIL (Француска) и ELLETRA (Италија).

Руководилац лабораторије је др Ненад Симоновић, научни саветник.