Реизбор у звање - Владимир Славнић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Владимира Славнића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ненад Вукмировић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Зоран Јовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Татјана Агатоновић Јовин

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Татјане Агатоновић Јовин у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љиљана Симић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јелена Крстић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Бранислав Алексић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бранислава Алексића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Душан Јовановић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Александра Стринић, научни саветник, Институт за физику и др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Маријана Гавриловић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Маријане Гавриловић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Соња Јовићевић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Бојана Бокић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бојане Бокић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Сузана Петровић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Марија Марјановић


Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марије
Марјановић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љиљана Симић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Марија Врањеш Милосављевић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 06.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Ђорђе Јовановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ђорђа Јовановића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 09.03.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Бранко Томчик

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранка Томчика у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драгутин Шевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Мићо Митровић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Магдалена Ђорђевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Магдалене Ђорђевић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик др Ђорђе Шијачки, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 12.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Невена Пуач

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Невене Пуач у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 11.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије