Избор у звање - Александар Крмпот

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Александра Крмпота у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, др Љупчо Хаџијевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и проф. др Павле Анђус, редовни професор Биолошког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.05.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Јелена Димитријевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Јелене Димитријевић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Дамњановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 06.05.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Горан Павловић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Горана Павловића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Најдан Алексић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Милан Петровић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Андреј Буњац

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Андреја Буњца у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Душка Поповић, виши научни сарадник, Институт за физику, проф. др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултету у Београду и др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 22.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Немања Лучић

 
Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Немање Лучића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику и др Јасна Црњански, доцент на Електротехничком факултету у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 22.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.
 

Извештај комисије

Реизбор у звање - Мирјана Перишић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Мирјане Перишић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Мијић, научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Маја Кузманоски, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 20.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Коста Спасић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Косте Спасића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Невена Пуач, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 19.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Дејан Малетић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Дејана Малетића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Невена Пуач, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 19.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Реизбор у звање - Марија Савић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Марије Савић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Марија Радмиловић Рађеновић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Милош Радовановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Милоша Радовановића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милка Потребић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије