Избор у звање - др Саша Лазовић

 

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Саше Лазовића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јозо Јурета, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Стеван Сојадиновић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Војислав Милошевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Војислава Милошевића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику , 1. референт, проф. др Слободан Вуковић, научни саветник у пензији, ИХТМ Београд и др Горан Исић, научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 12.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Ненад Сакан

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Ненада Сакана у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Владимир Срећковић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Љубинко Игњатовић, научни саветник, Институт за физику, др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Зоран Симић, виши научни сарадник Астрономске опсерваторије у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 07.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Дарко Васиљевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Дарка Васиљевића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Бећко Касалица, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 29.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Бранка Хаџић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранке Хаџић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јелена Трајић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Зорица Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 24.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Данко Бошњаковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Данка Бошњаковића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Саша Дујко, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Љ.Петровић, научни саветник, Институт за физику и др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Илија Симоновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Илије Симоновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Саша Дујко, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 22.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Владимир Лончар

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Владимира Лончара у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад
Вукмировић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Шкрбић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Маја Кузманоски

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Маје Кузманоски у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Мијић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Лазар Лазић, редовни професор Физчког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 11.10.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије

Избор у звање - Марко Спасеновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марка Спасеновића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Жељко Шљиванчанин, научни саветник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.10.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Извештај комисије