Избор у звање - др Марко Младеновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марка Младеновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Вукмировић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 10.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Ненад Врањеш

 
Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ненада Врањеша у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик проф. др Ђорђе Шијачки, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику, др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 09.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.
 

Избор у звање - др Михаило Чубровић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Михаила Чубровића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику, др Ивана Васић, научни сарадник, Институт за физику и др Михајло Ваневић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 08.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Ивана Васић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Иване Васић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику и др Зоран Радовић, дописни члан САНУ, редовни професор у пензији Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 08.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Михаило Рабасовић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Михаила Рабасовића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Александар Крмпот, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Марко Николић, научни сарадник, Институт за физику, др Драган Маркушев, научни саветник, Институт за физику и проф. др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.01.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Игор Салом

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Игора Салома у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик др Ђорђе Шијачки, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду, др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 25.01.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Наташа Томић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Наташе Томић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Соња Ашкрабић, научни сарадник, Институт за физику и др Никола Цвјетићанин, редовни професор на Факултету за Физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.01.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Ненад Лазаревић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ненада Лазаревића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Маја Шћепановић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, академик др Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику и академик др Милан Дамњановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 30.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Светлана Савић-Шевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Светлане Савић-Шевић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику и др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 29.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Немања Лучић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Немање Лучића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику и др Јасна Црњански, доцент Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.