Избор у звање - др Дејан Јоковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дејана Јоковића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 17.07.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

 

 

Избор у звање - др Никола Шкоро

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Николе Шкора у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Драгана Марић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Анђелија Илић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Анђелије Илић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јасна Ристић Ђуровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Ромчевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Антоније Ђорђевић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Марија Митровић Данкулов

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марије Митровић Данкулов у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Даница Павловић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Данице Павловић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срећко Ћурчић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 08.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Александра Димитриевска

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Александре Димитриевске у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Врањеш, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 07.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Јелена Сивош

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Јелене Сивош у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Драгана Марић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, др Никола Шкоро, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 26.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Сања Тошић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Сање Тошић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 16.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Дарко Танасковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дарка Танасковића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику и др Зоран С. Поповић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Милован Шуваков

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Милована Шувакова у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик Зоран Љ. Петровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Вељко Дмитрашинович, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 28.04.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.