Избор у звање - Бојан Стојадиновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Бојана Стојадиновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Новица Пауновић, научни сарадник, Институт за физику и др Стеван Стојадиновић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 01.10.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Мартинa Гилић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Мартине Гилић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Јелена Радић Перић, редовни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 25.09.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Јулија Шћепановић

 

Научно веће Института за Физику, покренуло је поступак за избор др Јулије Шћепановић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ненад Швракић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 10.09.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.