Избор у звање - Јулија Шћепановић

 

Научно веће Института за Физику, покренуло је поступак за избор др Јулије Шћепановић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ненад Швракић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 10.09.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.