Реизбор у звање - Бранка Мурић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Бранке Мурић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Мирослав Кузмановић, ванредни професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 30.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Лидија Живковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Лидије Живковић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Ђорђе Шијачки, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драган Поповић, научни саветник, Институт за физику, др Јелена Крстић, научни саветник, Институт за физику, проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Лука Илић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Луке Илића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Маја Кузманоски, научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Зоран Мијић, научни сарадник, Институт за физику и др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Вељко Јанковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Вељка Јанковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Вукмировић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Антун Балаж, виши научни сарадник, Институт за физику и др Михајло Ваневић, доцент Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Душанка Стојановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Душанке Стојановић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 22.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Владимир Срећковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Владимира Срећковића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љубинко Игњатовић научни саветник, Институт за физику, 1. референт, проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Лука Поповић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Ненад Сакан

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Ненада Сакана у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љубинко Игњатовић научни саветник, Институт за физику, 1. референт, проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 19.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Владан Челебоновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Владана Челебоновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић научни саветник, Институт за физику, 1. референт, проф. др Милан Кнежевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Зоран Кнежевић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Сенка Ћук

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Сенке Ћук у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику и др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултету у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 28.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Владимир Дамљановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Дамљановића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и др Божидар Николић, доцент на Физичком факултету у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 20.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.