Реизбор у звање - Јелена Сивош

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Јелене Сивош у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Драгана Марић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, др Никола Шкоро, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 26.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.