Реизбор у звање - др Сања Тошић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Сање Тошић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 16.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.