Избор у звање - др Дарко Танасковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дарка Танасковића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику и др Зоран С. Поповић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.