Реизбор у звање - др Милован Шуваков

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Милована Шувакова у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик Зоран Љ. Петровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Вељко Дмитрашинович, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 28.04.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.