Избор у звање - др Владимир Дамљановић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Владимира Дамљановића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Дамњановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.04.2017.налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.