Избор у звање - др Горан Исић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Горана Исића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.04.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.