Избор у звање - Светлана Јованић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Светлане Јованић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Александар Крмпот, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Милена Милошевић, доцент Биолошког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Бранислав Салатић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранислава Салатића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Бранислав Јеленковић,  научни саветник, Институт за физику у Београду и др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” и  пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Бојан Стојадиновић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бојана Стојадиновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Новица Пауновић,  научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Стеван Стојадиновић, редовни професор Физичког факултета у Београду и и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 14.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Милош Дражић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Милоша Дражића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радомир Жикић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду , др Марко Спасеновић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Урош Ралевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Уроша Ралевића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Горан Исић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду , проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

 

Избор у звање - др Александра Алорић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Александре Алорић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Александар Богојевић,  научни саветник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду  и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Маријана Гавриловић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Маријане Гавриловић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Јовићевић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

 

Реизбор у звање - Предраг Ћирковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Предрага Ћирковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Милош Ђорђевић, научни сарадник, 1. референт, Институт за нуклеарне науке “Винча”, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, др Марија Врањеш Милосављевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Марко Опачић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор  Марка Опачића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Шћепановић,  научни саветник, Институт за физику, др Мирјана Грујић Бројчин, научни саветник, Институт за физику  и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 10.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Тијана Милићевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Тијане Милићевић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Мира Аничић Урошевић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Гордана Вуковић,  научни сарадник, Институт за физику  и др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.