Реизбор у звање - Предраг Ћирковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Предрага Ћирковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Милош Ђорђевић, научни сарадник, 1. референт, Институт за нуклеарне науке “Винча”, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, др Марија Врањеш Милосављевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Марко Опачић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор  Марка Опачића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Шћепановић,  научни саветник, Институт за физику, др Мирјана Грујић Бројчин, научни саветник, Институт за физику  и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 10.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - Тијана Милићевић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Тијане Милићевић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Мира Аничић Урошевић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Гордана Вуковић,  научни сарадник, Институт за физику  и др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Јелена Пешић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Јелене Пешић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику, др Владимир Дамљановић, научни сарадник, Институт за физику, др Борислав Васић, научни сарадник, Институт за физику  и др Саша Дмитровић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 03.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Ненад Селаковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Ненада Селаковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 03.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Дуња Поповић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дуње Поповић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, академик Зоран В. Поповић,  научни саветник, Институт за физику, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику и  доц. др Саша Дмитровић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.07.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - Милош Дражић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Милоша Дражића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радомир Жикић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Радош Гајић,  научни саветник, Институт за физику, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику и  др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 27.07.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање - др Дејан Јоковић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дејана Јоковића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 17.07.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

 

 

Избор у звање - др Никола Шкоро

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Николе Шкора у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Драгана Марић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање - др Анђелија Илић

 

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Анђелије Илић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јасна Ристић Ђуровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Ромчевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Антоније Ђорђевић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.